Art. č. 128

DELTASTOP HN

Popis produktu

Feromonový lapač ke sledování výskytu, ke snižování hustoty populace a k přesnému určení vhodné doby alternativního zásahu proti obaleči jabloňovému (Hedya nubiferana). Souprava obsahuje závěsný lapač (typ delta), lepové vložky a odparníky se sexuálními feromony cílového hmyzu. Počet lepových vložek a odparníků umožňuje odchyt cílového škůdce v průběhu celé sezóny. Přiložen je podrobný návod k použití, schválený Státní rostlinolékařskou správou. 

Obaleč jabloňový je jedním z tzv. pupenových obalečů. Olivově až tmavě zelené housenky brzy na jaře poškozují rašící pupeny zejména na jabloních, ale i na hrušních, třešních a dalších ovocných dřevinách.

EAN: 859 400 333 526 6

 Lapač s feromonovým odparníkem

Obaleč jabloňový

Napište nám

*) Povinné údaje