Art. č. 127

DELTASTOP AO

Popis produktu

Feromonový lapač ke sledování výskytu, ke snižování hustoty populace a k přesnému určení vhodné doby alternativního zásahu proti obaleči zimolezovému (Adoxophyes orana). Souprava obsahuje závěsný lapač (typ delta), lepové vložky a odparníky se sexuálními feromony cílového hmyzu. Počet lepových vložek a odparníků umožňuje odchyt cílového škůdce v průběhu celé sezóny. Přiložen je podrobný návod k použití, schválený Státní rostlinolékařskou správou. 

Obaleč zimolezový je jedním z tzv. slupkových obalečů. Jeho význam jako škůdce intenzivních jabloňových výsadeb místy vzrůstá.

EAN: 859 400 333 529 7

 Lapač s feromonovým odparníkem

Obaleč zimolezový

Napište nám

*) Povinné údaje