Art. č. 125

DELTASTOP CM

Popis produktu

Feromonový lapač ke sledování výskytu, ke snižování hustoty populace a k přesnému určení vhodné doby alternativního zásahu proti obaleči východnímu (Cydia molesta). Souprava obsahuje závěsný lapač (typ delta), lepové vložky a odparníky se sexuálními feromony cílového hmyzu. Počet lepových vložek a odparníků umožňuje odchyt cílového škůdce v průběhu celé sezóny. Přiložen je podrobný návod k použití, schválený Státní rostlinolékařskou správou. 

Housenky prvních dvou generací obaleče východního poškozují letorosty a housenky třetí generace i plody broskvoní. Vedle broskvoní může obaleč východní napadat i další ovocné dřeviny a jejich plody.

EAN: 859 400 333 528 0

 Lapač s feromonovým odparníkem

Obaleč východní

Napište nám

*) Povinné údaje