Art. č. 162

DELTASTOP CPP

Popis produktu

Feromonový lapač ke sledování výskytu a snižování hustoty populace obaleče obilného (Cnephasia pumicana). Souprava obsahuje závěsný lapač (typ delta), lepové vložky a odparník se sexuálními feromonem cílového hmyzu. Počet lepových vložek umožňuje odchyt cílového škůdce v průběhu celé sezóny. Přiložen je podrobný návod k použití, schválený Státní rostlinolékařskou správou.

 Lapač s feromonovým odparníkem

Obaleč obilný

Napište nám

*) Povinné údaje