Art. č. 151

DELTASTOP CO

Popis produktu

DELTASTOP CO slouží k signalizaci výskytu a k přesnému určení vhodné doby alternativního zásahu proti klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella). Souprava obsahuje závěsný lapač s výměnými lepovými vložkami a feromonový odparník se sexuálním feromonem samiček. Housenky klíněnky jírovcové způsobují hnědnutí a opadávání listů jírovce (kaštanu) v průběhu vegetačního období (viz obr.3), čímž dochází k významnému oslabení stromu. Firma PROPHER je držitelem licence na výrobu feromonu klíněnky jírovcové pro celou Evropu.

 Lapač s feromonovým odparníkem

Klíněnka jírovcová

Napadený list kaštanu

Napište nám

*) Povinné údaje