Art. č. 142

DELTASTOP TV

Popis produktu

Feromonový lapač ke sledování výskytu obaleče dubového (Tortrix viridana). Souprava obsahuje závěsný lapač (typ delta), lepové vložky a odparník se sexuálním feromonem cílového hmyzu. Počet lepových vložek umožňuje odchyt cílového škůdce v průběhu celé sezóny. Přiložen je podrobný návod k použití, schválený Státní rostlinolékařskou správou.

 Lapač s feromonovým odparníkem

Obaleč dubový

Napište nám

*) Povinné údaje