Art. č. 141

DELTASTOP ZG

Popis produktu

Feromonový lapač ke sledování výskytu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana). Souprava obsahuje závěsný lapač (typ delta), lepové vložky a odparník se sexuálním feromonem cílového hmyzu. Počet lepových vložek umožňuje odchyt cílového škůdce v průběhu celé sezóny. Přiložen je podrobný návod k použití, schválený Státní rostlinolékařskou správou.

 Lapač s feromonovým odparníkem

Obaleč modřínový

Napište nám

*) Povinné údaje